0

รวบรวมสินค้าและอุปกรณ์สำหรับ

ร้านรับฝากส่งพัสดุ SHIPPOP ของคุณ

อุปกรณ์และสินค้าในร้าน สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม http://pop.shippop.com ได้ 
ประกอบด้วยกล่องพัสดุหรือซองพัสดุที่ได้มาตรฐาน เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องปริ้นใบปะหน้า รวมทั้งเครื่องสแกนบัตรประชาชน ที่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมของร้านได้ โดยไม่มีปัญหาในการใช้งานหรือติดตั้งลงโปรแกรม และยังมีสินค้าอื่นๆ มากมาย ทั้ง เสื้อ ป้าย อุปกรณ์ตกแต่งร้านต่างๆ

วีดีโอสอนการติดตั้งและวิธีการใช้งานสินค้า

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอวิธีการติดตั้งและการใช้งาน
คลิก